Weromrop.frl - útstjoerings

Wolkom op weromrop.frl, de argyfwebside fan Omrop Fryslân. Besjoch hjir in seleksje út de earste tweintich jier Fryske telefyzje, fan 1985 oant en mei 2005.

Fan fan: Hans Vonk

Fan fan: Hans Vonk

14 Septimber 1998

Yn de rubryk 'Fan fan' yn it sportprogramma Boppeslach wurdt Hans Vonk it himd fan it liif frege troch Theo Timmermans (8 jier) út Garyp. De keeper fan SC Hearrenfean komt by him op de fuotbalklup.

LTV_SKRIUWERS_HFEAN_WR

Skriuwers oer SC Heerenveen

17 Juny 2001

Mar leafst trije boeken ferskynden yn 2001 oer fuotbalclub SC Heerenveen. Eppie Dam makke in libbensportret fan trainer Foppe de Haan. Wio Joustra en Yme Kuiper beskreaunen yn harren boek it sukses fan it moderne Hearrenfean yn it ljocht fan de rike fuotbaltradysje út de Abe-jierren. En skriuwer Kees 't Hart rûn in jier mei de club mei. Syn ympresjes ferskynde as in spesjaal nûmer fan it fuotbaltiidskrift Hard Gras. Yn dit programma wurde de skriuwers folge en hearre we hoe't sy tsjin de club en de trainer oansjogge.

Sybe Satellyt 0608

Sybe Satellyt 0608

09 April 1996

Sybe Satellyt is in edukatyf berneprogramma fan skoaltelefyzje. Utfiner Sybe kin mei syn apparaten lykas de tiidmasine en skoop oer de hiele wrâld sjen. Sybe praat mei Maurits Zeinstra, hy is beamfersoarger. Ek praat er mei Marc van Eijk, in jong talint by SC Hearrenfean. Hy sit op de Burgemeester Harmsmaskoalle op De Gordyk. Se hâlde rekken mei syn trainingen. Jan Boelens is syn begelieder by de jeugd fan de fuotbalklup. Ek praat Sybe mei trainer Foppe de Haan.