Weromrop.nl - afleveringen

Welkom op weromrop.nl, de archiefwebsite van Omrop Fryslân. Bekijk hier een selectie uit de eerste twintig jaar Friese televisie, van 1985 tot en met 2005.

LTV_OBE_POSTMA

"It hat west, it is" - Obe Postma

31 December 1996

Lezers van de gedichten van Obe Postma (1868-1963) vertellen wat ze zo mooi vinden aan het werk van 'de dichter van het Friese land'. Postma was de eerste winnaar van de Gysbert Japicxpriis in 1947. Onder die lezers o.a. Philippus Breuker, Michaël Zeeman, Lysbert Bonnema, Douwe Tamminga en Baukje Wytsma. We zien beelden van zijn grafsteen en Cornwerd, zijn geboorteplaats.

SADWAANDE_060601_FERTUTEARZJE

Sadwaande: Verloedering

06 Juni 2001

Deze Sadwaande gaat over verloedering: rommel op straat, in het water, hondenpoep, kauwgom op straat en graffiti. We zijn op het station in Leeuwarden waar het afval vaak niet in afvalbakken verdwijnt, niet in de treinen, niet op de perrons en niet bij het busstation. We praten met een aantal schoonmakers en kijken bij het wijkteam dat de Schepenbuurt netjes moet houden. En we horen wat het Halt-bureau doet met jongeren die strafbare feiten plegen. Prinses op laarzen komt als familie Flodder in een nette wijk.

180705_SADWAANDE_ISOLEMINT_30_12_1998.mp4

Sadwaande: Isolement

30 December 1998

Deze Sadwaande gaat over isolement. We praten met sluiswachters bij de Lorentz-sluizen bij Kornwerderzand, Rennie Kronemeyer en haar man Bram die beide doof zijn en met meneer Tahir, die ruim vier geleden uit Somalië vluchtte. Allemaal hebben ze te maken met een soort van isolement.