LTV_REIN_HOFSTRA_271002_WR

Dat dat mag...! Architectuur van Rein Hofstra

27 Oktober 2002

Rein Hofstra uit Grou is architect. Bekende ontwerpen van hem zijn de Nije Kromme (brug in de Slachtedyk bij Wommels), de torens bij het Sjûkelân in Franeker en de verbouwing van de Heerenveense school. Hij vertelt over zijn werk en visie; hij ontwerpt in de context van het landschap en we zien hem aan het werk met compagnon Tonny Douma en bij diverse projecten zoals de verbouwing van het dorpshuis van Raerd en nieuwbouw van woning en bedrijfsruimte in Akkrum. Hij vertelt ook, met stedenbouwkundige Koos van der Sloot, over het ontwerp van waterwoningen bij Joure.

LTV_TBC_APPELSKEA_061002_WR

De jaren in Appelscha; tbc-sanatorium

06 Oktober 2002

Voor 1950 was de kans groot om aan tbc (tuberculose) te sterven. Patiënten werden opgevangen en behandeld in sanatoria, één daarvan stond in Appelscha. Patiënten en personeel van Beatrixoord vertellen over hun ervaringen daar. Patiënten moesten veel liggen, in de buitenlucht en mannen en vrouwen waren van elkaar gescheiden. Ook Johan Stekelenburg was een patiënt, als voorzitter van het Nederlandse Tuberculose Fonds opende hij een tentoonstelling. Naast de verhalen is er veel archiefmateriaal te zien in de documentaire.

LTV_250_JIER_LEEUWARDER_COURANT_290902_WR

'Hoofdblad sind 1752'; 250 jaar Leeuwarder Courant

29 September 2002

We kijken achter de schermen bij de Leeuwarder Courant, op de redactie, bij de redactievergadering en bij de drukpers. Hoofdredacteur Rimmer Mulder schrijft elke dag een hoofdredactioneel commentaar. Redacteur Eva Vriend vertelt over haar werk en we zien haar voor een stuk over schoolzwemmen van asielzoekerskinderen op pad in het zwembad. Marcel Broersma beschreef de geschiedenis van de krant en hij vertelt erover. Verder komen aan het woord Wio Joustra (plaatsvervangend hoofdredacteur), Fedde Dijkstra (verzint de 'Gurbe') en Pieter de Groot (opinieredacteur).

LTV_FRYSKE_IDENTITEIT_2_220902_WR3

Rijkdom of achterstand? Over culturele identiteit (deel 2)

22 September 2002

Deel twee van een tweeluik over culturele identiteit. Schrijvers Geert Mak en Elsbeth Etty, historicus Goffe Jensma, literatuurhistoricus Herman Pleij, politicus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta praten over dat begrip. Welke rol speelt taal daarbij? Wat is de toekomst van minderheidstalen? We kijken ook bij het Gronings, Zeeuws en Turks.

LTV_FRYSKE_IDENTITEIT_1_150902_WR

Rijkdom of achterstand? Over culturele identiteit (deel 1)

15 September 2002

Deel één van een tweeluik over culturele identiteit. Schrijvers Geert Mak en Elsbeth Etty, historicus Goffe Jensma, literatuurhistoricus Herman Pleij, politicus Bertus Mulder en filosoof Lolle Nauta praten over dat begrip. Bestaat er wel een Nederlandse of Friese identiteit? Wanneer is die ontstaan en waar bestaat die uit? Wat is de rol van taal, hoe is dat voor joden en Groningers?

LTV_PLEATSEN_SUNDER_BOER_080902_FR_WR

Boerderijen zonder boer

08 September 2002

Fryslân heeft 15.000 boerderijen, minder dan de helft is nog echt in functie als boerderij. Wat gebeurt er met die lege gebouwen? We zien verschillende voorbeelden, van wonen tot kantoor. Zo houdt een bewoner alles bij het oude, terwijl een ander juist de boerderij aanpast naar eigen wensen. De grote en hoge schuren worden omgebouwd tot kantoorruimte. Andere boerderijen staan te koop en raken verwaarloosd. Vele deskundigen komen aan het woord zoals sociaal geograaf Jacob van der Vaart, architect Jelle de Jong, gedeputeerde Anita Andriesen en landschapsarchitect Els van der Laan.

LTV_MEINDERT_TJOELKER_010902_WR

De stille kant - Meindert Tjoelker, vijf jaar later

01 September 2002

In 1997 overleed Meindert Tjoelker aan de gevolgen van een vechtpartij in Leeuwarden waarbij hij werd geschopt en geslagen. Hij vierde zijn vrijgezellenavond en sprak anderen op hun gedrag aan. Op dit zinloze geweld volgde een stille optocht nadat burgemeester Hayo Apotheker en politiechef Kees Bangma een signaal wilden afgeven. De stille tocht kreeg landelijk veel aandacht en het plan van aanpak werd een voorbeeld voor andere gemeenten. Vader Berend en moeder Truus kijken terug op die avond en ook Apotheker doet dat. De advocaat van een van de verdachten komt ook aan het woord.

LTV_SPITKEET_SERRE_WENNINGWET_2_190502_WR2

Van spitkeet tot serre (deel 2)

19 Mei 2002

Tweeluik over de woningbouw door de jaren heen. We zien veel archiefbeeld. Na de oorlog begint de Wederopbouw, er is grote behoefte aan woningen. Duplexwoningen en spitlevelwoningen worden ontworpen en nieuwe wijken als Bilgaard met allerlei woonvormen in één wijk, van laag- tot hoogbouw met voorzieningen en veel groen. De eerste bewoners van Heechterp wonen nog steeds in de Leeuwarder wijk. In Hallum werd de 50.000ste woningwetwoning opgeleverd in 1966, de bewoners wonen er nu nog.

LTV_SPITKEET_SERRE_WENNINGWET_1_120502_WR2

Van spitkeet tot serre (deel 1)

12 Mei 2002

Tweeluik over de woningbouw door de jaren heen. In 1902 werd de Woningwet aangenomen, voor die tijd woonden mensen in de stad onder slechte omstandigheden in eenkamerwoningen. In Fryslân woonde 58 procent zo rond 1900. We zien veel archiefmateriaal, maar zijn ook bij huizen die toen zijn gebouwd zoals Eigen Brood Bovenal in Leeuwarden, huizen daar werden gebouwd op initiatief van de kerk. Buiten het centrum (grachten) werd de Indische buurt gebouwd in 1906 met arbeidershuisjes. In Franeker staat de eerste 'woningwetwoning' uit 1905.

LTV_FLYLAN1_DOKTERDEEN_NL_090502_WR2

Dokter Deen op Vlieland: dokter van iedereen

09 Juni 2002

Dokter Deen is al 10 jaar huisarts op Vlieland, met zijn vrouw Helga heeft hij de (apotheekhoudende) praktijk. Hij is niet alleen dokter, maar ook veearts, tandarts, geriater, psycholoog, bedrijfsarts, maatschappelijk werker en nog meer. In de praktijk komt hij alles tegen, van geboorte tot dood. We zien hem aan het werk op het spreekuur, als hij visites rijdt, bij de manege is, hulp verleent, maar ook als koorlid en trouwambtenaar. Hij vertelt over zijn werk en de voor- en nadelen op een eiland, dokter ben je altijd. Eigenlijk is er behoefte aan een tweede dokter op het eiland.

LTV_FLYLAN2_FRIJSTEAT_NL_160502_WR2

Vrijstaat Vlieland

16 Juni 2002

Vlieland is het meest geïsoleerde Waddeneiland, met twee uur varen vanaf de wal. Vele bewoners komen aan het woord. Ze vertellen over de voordelen, ruimte, natuur en vrijheid, maar er zijn ook nadelen, iedereen kent elkaar en niet alles is voorhanden. Burgemeester Rob van der Mark is een van de sprekers, net als bakkerszoon en nu hoteleigener Harry Westers en diverse eilanders waaronder Gerrit Grijpstra, Tjikke van Houten en Annie Soolsma-Hoedemaker. We zien ook de eilander variant van het Sinterklaasfeest waarbij eilandbewoners zich verkleden.

HJOED_110901_WR

Hjoed 11 september 2001

11 September 2001

Het nieuwsprogramma van 11 september 2001 dat volledig in het teken stond van de aanslagen in Amerika.

Pages