LTV-Generaasjes-5-PiterWilkens-en-YmiebijdeLeij

Generaties 5: Ymie bij de Leij en Piter Wilkens

28 Oktober 2006

Ymie bij de Leij speelde toneel bij het gezelschap Roel Nijboer en het Jorwerter iepenloftspul, maar zong ook vooral, o.a. bij bigbands. De liefde voor muziek heeft ze overgedragen aan zoon Piter Wilkens, de voormalige timmerman die nu van zijn muziek kan leven. Zijn nieuwste cd is geïnspireerd op werk van Cornelis Vreeswijk. Ook Ymie maakte op haar 70ste nog een cd. Er was altijd muziek in huis en beide kunnen er niet zonder.

LTV-Generaasjes-4-Mindert-en-BabsWijnstra

Generaties 4: Mindert en Babs Wijnstra

28 Mei 2006

Mindert Wijnstra is onderwijzer, kinderboekenschrijver en verhalenverteller. Zijn dochter Babs is illustratrice en maakt ook werk voor de boeken van haar vader. Ze deed de kunstacademie en maakt ook verhalen en tekeningen voor het schooltelevisieprogramma It Boskwyfke. Ze komen uit Warns, vlakbij de IJsselmeerkust die beide inspiratie geeft. We zien Mindert als verhalenverteller in actie en Babs achter de tekentafel. Omdat Mindert aan een eenmansschool staat, heeft hij zijn dochter zes jaar lang in de klas gehad. Ze vertellen over hun samenwerking en de humor in het werk.

LTV-Generaasjes-3-BouweReinDijkstra-en-PeterDijkstra

Generaties 3: Bouwe Rein en Peter Dijkstra

16 April 2006

Bouwe Rein en Peter Dijkstra zijn beide als dirigent actief in de muziekwereld. Vader Bouwe richtte het internationaal beroemde Roder Jongenskoor op, waar zoon Peter ook bij zat. Hij stond met het koor in het Concertgebouw voor de Matthëus. Ook richtte hij het Martini Jongenskoor in Sneek op. Zoon Peter begon als jonge sopraan, maar stond op zijn 13de al te dirigeren. Na een studie aan het conservatorium is hij succesvol, o.a. met het Nederlands Kamerkoor, en werkt hij ook in het buitenland. Muziek speelde thuis een grote rol.

LTV-Underduke-yn-it-Lege-Midden_WR

Onderduiken in 'it Lege Midden'

09 April 2006

Hans de Haas kwam als jongen in 1944 met zijn vader Roelof Horreüs de Haas (biologieleraar) als onderduiker naar de boerderij Heach Hiem in de Alde Feanen, bij de familie De Boer. Vader legde van alles vast (in tekst en beeld) over die periode, van overstromingen tot schaatsen. Zoon Hans vertelt erover en laat van alles zien. Er is een tentoonstelling in het Verzetsmuseum en ook gaat hij terug naar de boerderij.

LTV-It-ferhaal-fan-de-film-Sportman-fan-de-Ieu_WR

Het verhaal van de film 'Sportman fan de Ieu'

02 April 2006

We kijken achter de schermen bij de opnames van de film 'Sportman fan de Ieu' over paalzitter Teake. De film speelt zich af in Fryslân in de jaren dertig. We praten met acteurs, zoals Jochum ten Haaf en Joke Tjalsma en kijken bij de opnames. Er is ook een taalcoach die op de uitspraak van het Fries let.

LTV-Duorsume-Enerzjy_WR

Duurzame energie

26 Maart 2006

Over niet al te lange tijd raken de fossiele brandstoffen op, dus wordt er gekeken naar alternatieven zoals wind- en zonne-energie. Overheden zullen dat moeten oppakken, Tweede Kamerlid Diederik Samsom komt aan het woord, net als gedeputeerde Bertus Mulder en wethouder Marga Waanders en milieudeskundige Bouwe de Boer. We kijken bij bedrijven die zoeken naar andere vormen om energie op te wekken, zoals bij Nij Bosma Zathe (uit kunstmest) en bij Wetsus (uit overgang van zout naar zoet water) en bij vrachtwagens die op koolzaadolie rijden.

LTV-Saltboeren_WR

Zoutboeren

19 Maart 2006

Zoutfabriek Frisia in Harlingen haalt zout uit de bodem. In 1993 en 2002 zijn ervoor vergunningen afgegeven. We kijken rond in de fabriek, maar zijn ook bij tegenstanders van de winning: boeren die schade ervaren, zoals de verzilting van de grond en bodemdaling. Verschillende partijen komen aan het woord: TNO, LTO en Wetterskip Fryslân en we kijken bij een paar (biologische) boeren.

LTV-Generaasjes-2-Tjalling-en-Berber-van-den-Berg_WR

Generaties 2: Tjalling en Berber van den Berg

12 Maart 2006

Tjalling en Berber van den Berg zijn vader en dochter. Vader Tjalling is turnleraar en bracht vernieuwing in de turnwereld met materialen, methodes en accommodaties. Zo bedacht hij een nieuw soort valkuil met schuim in samenwerking met Sidijk uit Grou. Hij is ook nauw betrokken bij de bouw van de nieuwe turnhal in Sportstad Heerenveen dat bij het Abe Lenstrastadion gebouwd wordt. Dochter Berber is 18 jaar, zit op het VWO en bereidt zich voor op de kwalificaties voor het EK. Haar doel is om de Olympische Spelen in 2008 te halen en ze wil chirurg worden.

LTV-It-nije-learen-yn-it-beropsunderwiis_WR

Het nieuwe leren bij het Friesland College (beroepsonderwijs)

05 Maart 2006

Bij het Friesland College (beroepsonderwijs) wordt ingezet op het nieuwe leren: praktijkgestuurd onderwijs. Geen roosters, vakken en cijfers, maar coaches, leertrajecten en prestaties. We kijken bij FC-XL voor leerlingen die nog geen beroepskeuze hebben gemaakt en bij zakelijke dienstverlening. De school legt uit waarom ze hiervoor kiezen, docenten en leerlingen komen aan het woord en ook hoogleraar onderwijskunde aan de RUG die kritisch is op dit soort onderwijs. Leerlingen leren zo geen kennis en vaardigheden. Ook niet alle leraren kunnen zich in deze nieuwe vorm vinden.

LTV-Italianen-yn-Fryslan_WR

Saluti della Frisia. Italianen in Fryslân

19 Februari 2006

Om verschillende redenen en in verschillende tijden kwamen Italianen naar Fryslân om te werken als tegelzetter, schoorsteenveger, maar ook als ijsmaker en pizzabakker. Ze vertellen over hun geschiedenis, de familie, het werk en de vooroordelen waar ze mee te maken hadden.

LTV_Debat_oer_Dualisme_yn_gemeentebestjoer

Dualisme in het lokale bestuur

27 Juni 2022

Discussieprogramma over dualisme in het lokale bestuur. Het dualisme is vier jaar geleden ingevoerd. Het houdt in dat de wethouder niet langer lid van de gemeenteraad is en dat die het beleid uitvoert dat door de raad is vastgesteld. In het stadhuis van Dokkum wordt onder leiding van Gryt van Duinen gesproken over wat het dualisme heeft gebracht, met voor- en tegenstanders. Aan tafel zitten hoogleraar Douwe Jan Elzinga en de politici Jan Waterlander, Lute Pen, Karst Berkenbosch en Piet Waaijer.

LTV_Portret_Tjibbe_Hooghiemstra

'Ierse notities': Tjibbe Hooghiemstra in Ierland

27 Juni 2022

Portret van beeldend kunstenaar Tjibbe Hooghiemstra in Ierland. Hij komt er al jaren en we zien hem nu bij zijn verblijf in Annaghmakerrig, wat hij zijn 'trainingskamp' noemt. De natuur, het land en de cultuur inspireren hem. Hij vertelt over zijn werk en wat Ierland voor hem betekent. Hij geeft er ook les aan de kunstacademie en heeft ook lesgegeven aan IRA-terroristen in de gevangenis. Een galeriehouder is enthousiast over het werk.

Pages