ABD-show 0101

11 September 2001

In de eerste aflevering van het eerste seizoen ABD-show nemen de basisscholen It Harspit uit Ternaard en De Tsjelke uit Holwerd het tegen elkaar op. Het thema van deze aflevering is dorp-stad en dan vooral de ouderwetse zaken, zoals drabbelkoeken, stadsomroeper en kanonnen. In de filmpjes kijken we in Sloten, Allingawier en Exmorra. Presentatie is in handen van Sjonny Eagle (Jan Arendz).