Afsluitdijk 75 jaar

27 Mei 2007

In 1932 was de Afsluitdijk, de dijk tussen Fryslân en Noord-Holland klaar. We kijken met achterkleinzoon Jan Lely naar de bedenker van de dijk, waterbouwkundige Lely van wie een standbeeld op de dijk staat. We praten met een gebruiker van de dijk die er elke dag overheen rijdt, met toeristen die uit de hele wereld komen om de dijk te zien, iemand die alles verzamelt over de dijk en met een visser uit Makkum waarvoor het werk veranderde na de afsluiting van de Zuiderzee. Het duo Nanne Kalma en Ankie van der Meer heeft liederen gemaakt over de dijk waar ze iets van laten horen.