De toekomst van de ruimte (deel 1)

25 Februari 2007

Hoe wordt er omgegaan met de ruimte in Fryslân? Met het oog op de Statenverkiezingen 2007 kijken we hoe een nieuw provinciaal bestuur verder moet met woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen en wegen. In dit eerste deel aandacht voor een aantal ruimtelijke knelpunten en landschappelijke bedreigingen. Verschillende deskundigen komen aan het woord zoals planologen en demografen. Het gaat over de verrommeling door industrieterreinen, over de aanleg van de Centrale As, de weg van Dokkum naar Drachten die goed is voor leefbaarheid en economie maar minder voor de natuur want de weg gaat dwars door de Noardlike Fryske Wâlden. Het gaat ook over woningbouw onder Leeuwarden, Zuidlanden. Ook daar zijn voor- en tegenstanders.