De vooruitgang: over sloop en nieuwbouw van huurwoningen

20 September 1998

In de jaren 1950 en 1960 zijn in Leeuwarden veel sociale huurwoningen gebouwd, in de vorm van flats in nieuwe woonwijken Heechterp en Bilgaard. Een aantal van die flats wordt nu gesloopt, niet alle bewoners zijn daar blij mee. In de jaren zeventig kwam er stadsvernieuwing met de wijk Aldlân, huurhuizen waar nu leegstand is terwijl er ook plannen zijn voor nieuwbouw. Voor- en tegenstanders van deze plannen om leegstand aan te pakken komen aan het woord.