Drieluik: terugkijken op Elfstedentocht, 'fierljeppe' en 'skûtsjesile'

06 Februari 1994

In dit drieluik komen drie Friese sporten aan de orde: schaatsen, 'fierljeppen' en 'skûtsjesilen'. We kijken terug op de Elfstedentocht van 1933, bij de nieuwe tentoonstelling in het schaatsmuseum in Hindeloopen is een reünie van rijders. Het was een vrij gemakkelijke tocht met goed weer, en twee winnaars: Abe de Vries en Sipke Castelein. Ze kijken terug op die tocht. Terugkijken doen ook twee oud-fierljeppers die in de 60-er jaren kampioen werden: George Valkema en Roel Bokke Span. We zien beelden van het polsstokspringen in Winsum en de introductie van de aluminium pols door Evert Wilstra. Tot besluit vertelt Nederlandse filmer Bert Haanstra over zijn film 'De stem van het water' waarin hij het SKS-skûtsjesilen volgt van 1965. Onder andere oud-schippers Rintje Ritsma en Auke de Groot komen aan het woord.