Dualisme in het lokale bestuur

27 Juni 2022

Discussieprogramma over dualisme in het lokale bestuur. Het dualisme is vier jaar geleden ingevoerd. Het houdt in dat de wethouder niet langer lid van de gemeenteraad is en dat die het beleid uitvoert dat door de raad is vastgesteld. In het stadhuis van Dokkum wordt onder leiding van Gryt van Duinen gesproken over wat het dualisme heeft gebracht, met voor- en tegenstanders. Aan tafel zitten hoogleraar Douwe Jan Elzinga en de politici Jan Waterlander, Lute Pen, Karst Berkenbosch en Piet Waaijer.