Emigranten: Tussen Canada en Fryslân

04 September 1994

We zijn in dit programma bij Friezen in Canada. Jaarlijks ontmoeten zo'n 3.000 Friezen elkaar sinds 1968 in Ontario op de Friezendag. Ze zingen Friese liederen, kaatsen en kunnen Friese spullen kopen. Oprichter en voorzitter is Luut Miedema, oorspronkelijk uit Buitenpost, nu heeft hij een groot slagersbedrijf. We volgen hem, ook als hij terug is in het thuisland en daar oud-Indiëgangers ontmoet en bij Teake van der Meer langsgaat om te vragen of hij op tournee door Canada wil. Ook met archiefbeelden van het Polygoonjournaal over emigratie en de Holland-Amerikalijn.