Frysk en Frij

28 Januari 1996

Het maandblad Frysk en Frij zit financieel in zwaar weer. Het voormalige weekblad en later tweewekelijkse blad krijgt geen provinciale subsidie meer, al zijn er nog wel gesprekken. Medewerkers vertellen over de problemen. De provincie zou een verborgen agenda hebben om Frysk en Frij op te heffen. Aan het woord komen onder andere Goasse Brouwer, Sjoerd van Aalsum en Geart-Hessel de Boer, maar ook gedeputeerde Bertus Mulder en Ingrid Wagenaar van de F-side. Deze wekelijkse Friese pagina in beide kranten was bedoeld om nieuwe Frieslezers te winnen, daar ging het provinciale geld naartoe. Ook komen lezers en adverteerders aan het woord.