Het bos is van ons allemaal - over het Drents Friese Wold

18 September 2005

In Nationaal Park Drents Friese Wold worden veel bomen gekapt om zo meer variatie te krijgen. Het gebied bestaat uit 4.000 hectare bos, er is heide en het woestijngebied Kale Duinen. Het kappen door Staatsbosbeheer roept heftige reacties op. Er worden informatieavonden belegd voor omwonenden en er wordt een actiegroep opgericht die in de supermarkt met informatie staat. Eerder is de waterhuishouding in het gebied met het Beekdal al opgeknapt. Het Nationale Park levert meer bekendheid op wat goed voor de recreatiesector, zoals de camping, is.