Het mysterie van het Oera Linda Boek

05 December 2004

Het Oera Linda Boek kwam in 1867 aan het licht. Cornelis over de Linden had het al generaties lang in de familie. In een moeilijk te lezen handschrift - zogenaamd Oudfries - zou het verhaal over de geschiedenis van de Friezen gaan van 2000-50 voor Christus. In 1870 werd het aangeboden aan het Friesch Genootschap. Sommigen geloofden dat het echt was, anderen geloofden dat niet. Historicus Goffe Jensma deed er onderzoek naar en volgens hem heeft Francois Haverschmidt, dominee in Foudgum het geschreven, met in het complot Over de Linden en archivaris/bibliothecaris Eelco Verwijs. De zogenaamde kroniek van de Friezen is over de hele wereld verspreid.