Het vierde gewas

13 November 1994

Naast de teelt van suikerbieten, aardappelen en graan wordt gezocht naar alternatieve gewassen voor het land. De zogenaamde 'agrivicatie' zoekt naar gewassen die gebruikt kunnen worden als groene grondstoffen voor industriële producten, zoals vlas en olifantsgras. We praten met onderzoekers in Wageningen en met boeren en producenten over deze ontwikkeling.