'Hoofdblad sind 1752'; 250 jaar Leeuwarder Courant

29 September 2002

We kijken achter de schermen bij de Leeuwarder Courant, op de redactie, bij de redactievergadering en bij de drukpers. Hoofdredacteur Rimmer Mulder schrijft elke dag een hoofdredactioneel commentaar. Redacteur Eva Vriend vertelt over haar werk en we zien haar voor een stuk over schoolzwemmen van asielzoekerskinderen op pad in het zwembad. Marcel Broersma beschreef de geschiedenis van de krant en hij vertelt erover. Verder komen aan het woord Wio Joustra (plaatsvervangend hoofdredacteur), Fedde Dijkstra (verzint de 'Gurbe') en Pieter de Groot (opinieredacteur). Ook lezers en een bezorger vertellen over hun band met de LC.