It Fryslân fan Jos de Putter: In het voorbijgaan

08 November 1998

Vijf filmmakers zijn gevraagd om een documentaire te maken over de veranderingen in Fryslân. Het idee is geïnspireerd op het boek 'Hoe God verdween uit Jorwert' van Geert Mak. In deze film van Jos de Putter komen vier Friese dichters aan het woord die het landschap als thema hebben. Douwe Tamminga is in Raerd waar vroeger Jongema State stond, Baukje Wytsma vertelt over haar dorp Reduzum, Wilco Berga vaart op het water bij het Snitser Mar en Albertina Soepboer loopt op Schiermonnikoog. Iedere dichter vertelt over het landschap en leest tenslotte voor uit eigen werk.