Normaal Anders

08 November 1992

In dit programma staat de zorg van mensen met een verstandelijke beperking centraal. De laatste jaren is meer ingezet op kleinschaligheid, meer privacy en integratie in de maatschappij. We volgen Edzer van der Veen, bewoner van Borneroord in Beetsterzwaag. Daar wordt ingezet op zorg op maat en het vergroten van de zelfstandigheid. Hij heeft een eigen kamer, maar eet met de groep met een begeleider. Zijn werk is post rondbrengen en we zien hem ook in de manege. Begeleiders van Borneroord vertellen over hun werk. Ook zijn we bij Ria Ruysestein, ze woont in een 'sociowoning', zelfstandig in een gewone woonwijk in Beetsterzwaag.