Portret van bioloog professor Theunis Piersma

28 Maart 2004

Theunis Piersma doet onderzoek naar de kanoet waar het slecht mee gaat. We volgen hem in zijn werk bij het NIOZ op Texel en bij de studenten in Haren. De bevriende journalist Koos van Zomeren volgt Piersma al langer en schrijft over zijn werk. Piersma onderzoekt het gedrag van de kanoeten en wat ze eten. De Waddenzee is een belangrijk foerageergebied.