Prieslan Ada, verhalen over een vergeten leger

26 September 1993

Drie oud-Indiëgangers vertellen over de jaren dat ze naar Indië moesten, bedoeld om recht en veiligheid terug te brengen voor de bewoners, maar eigenlijk wisten de jonge jongens niet precies wat er speelde. Ze hebben er daarna niet meer over gesproken. Klaas de Vries, oud-pelotonscommandant, Theunis de Vries, mariniersbrigade en Klaas Zwart, hospitaalsoldaat, vertellen nu over wat ze hebben meegemaakt. Er zijn archiefbeelden en een voorlichtingsfilm te zien en ook twee Indiëweigeraars komen aan het woord. In het Leeuwarder Rengerspark komt een monument om alle 170 omgekomen Friezen te herdenken.