Ruimte voor water

23 Februari 2003

Vroeger had Fryslân wel 100 kleine waterschappen, nu zijn er nog zes en het plan is dat er één Wetterskip Fryslân komt. Klimaatverandering, landbouw en natuurbeheer spelen een rol bij waterbeheer. Overtollig water in sloten en kanalen wordt via gemalen en sluizen afgevoerd naar de zee en andersom wordt ook water in de boezem gepompt. Verschillende partijen komen aan het woord, boer, natuurbeheerder, bemaler, klimatoloog en waterschapsbestuurder. We kijken bij de landbouw, natuur, gemalen en sluizen.