Sadwaande: De grens

14 Februari 2001

Deze Sadwaande gaat over de grens. We kijken naar het ontstaan van grenzen, zijn ze staatkundig (door mensen bepaald) of natuurkundig (door de natuur bepaald). Met historicus en geograaf Meindert Schroor bekijken we drie typen grenzen in het landschap: de Swette, verkaveling en veenscheiding. We zijn in Gerkesklooster/Stroobos, dit tweelingdorp ligt deels in Friesland en deels in Groningen. Hoe leeft dat daar en hoe was dat voor het transportbedrijf Broersma? We zijn ook in Weststellingwerf, daar werkt de gemeente samen met Ooststellingwerf en we praten over mogelijke nieuwe herindelingen. Prinses op laarzen bedenkt zelf nieuwe grenzen.