Schrijversleven: Nynke fan Hichtum

25 Maart 2001

Portret van Nynke fan Hichtum, pseudoniem van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer, kinderboekenschrijfster en tot de scheiding vrouw van Piter Jelles Troelstra. Er is nog altijd veel belangstelling voor haar, er is een roman en biografie verschenen, een tentoonstelling en een film. Filmmaker Pieter Verhoeff, biograaf Aukje Holtrop en FLMD-directeur en schrijfster Tineke Steenmeijer-Wielenga belichten leven en werk van de vrouw die leefde van 1860 tot 1939.