Supermarkt van welzijn en geluk: over ouderenzorg

25 April 2004

De term 'supermarkt van welzijn en geluk' komt van de baas van het nieuwe project Skewiel in de Trynwâlden. Verzorgingshuis Heemstra State in Oentsjerk is gesloopt en er is nieuwbouw met appartementen gekomen. Bewoners kunnen daar zorg krijgen maar zijn 'eigenaar van eigen problemen'. Die nieuwe aanpak houdt in dat er gekeken wordt wat de burger zelf nog kan en wat de zorg daaraan kan toevoegen. Mensen wonen langer zelfstandig en krijgen zorg aan huis, door verschillende dorpsteams en zogenoemde 'omtinkers'. Ook is er een zorgsteunpunt, een kinderopvang, fysio en zelfs een hangplek voor jeugd. We volgen diverse medewerkers tijdens hun werk. Niet iedereen is enthousiast over deze nieuwe aanpak, verzorgingshuizen bieden 24 uur per dag zorg aan zeggen ze.