Van spitkeet tot serre (deel 1)

12 Mei 2002

Tweeluik over de woningbouw door de jaren heen. In 1902 werd de Woningwet aangenomen, voor die tijd woonden mensen in de stad onder slechte omstandigheden in eenkamerwoningen. In Fryslân woonde 58 procent zo rond 1900. We zien veel archiefmateriaal, maar zijn ook bij huizen die toen zijn gebouwd zoals Eigen Brood Bovenal in Leeuwarden, huizen daar werden gebouwd op initiatief van de kerk. Buiten het centrum (grachten) werd de Indische buurt gebouwd in 1906 met arbeidershuisjes. In Franeker staat de eerste 'woningwetwoning' uit 1905. We kijken ook op het platteland waar mensen op de heide een plaggenhut bouwden als ze geen dak boven hun hoofd hadden. Na de oorlog was er grote behoefte aan nieuwe huizen en werd veel gebouwd, rijtjeswoningen, maar ook de particulier bouw kwam op bij de middenklasse en de flats van Heechterp in Leeuwarden werden gebouwd.