Van Tuinen Thuis bij Karel Helder

16 Juni 2004

Thuis bij Karel Helder in Parrega, wethouder van de toenmalige gemeente Wûnseradiel, de Grutte Pier van de provincie.