Verdronken verleden

12 November 2006

In de loop der eeuwen zijn heel wat dorpen, steden en eilanden in het water verdwenen. We kijken bij drie projecten van stukken verdronken land. Bij Anjum laten terpafgravingen zien dat mensen op een terp woonden om zich te beschermen tegen het water, er waren nog geen dijken. Op Schiermonnikoog zijn onderzoekers al een jaar lang op zoek naar sporen van het vroegere eiland Bosch. En archeologen en archeologische onderzoekers twisten over het wel of niet bestaan van Esonstad, dat doen ze met bronnen en opgravingen.