150 jaar PC: deel 1 'Een klassieke volkssport'

15 Juni 2003

De PC op de vijfde woensdag van juli op het Sjûkelân in Franeker is al jaren de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. In dit deel kijken we naar het ontstaan en wat de PC nu zo bijzonder maakt. Voorzitter Jan van der Meij komt aan het woord, net als kaatshistoricus Pieter Breuker. Er zijn veel wedstrijdbeelden te zien en ook archiefmateriaal. De PC (Permanente Commissie) is in 1853 opgericht nadat er amper meer belangstelling was voor de Balverkaatsdag. De PC moest een fatsoenlijk feest worden, vond bedenker Jan Bogtstra die maar liefst 40 jaar PC-lid was. Een feest met muziek, vlaggen en toegankelijk voor vrouwen. Nog altijd staat de dag vol tradities, het luiden van de klok, de openingstoespraak, de koetsrit, het volkslied en natuurlijk de koningsbal voor de koning van het winnende partuur. Het spel is rond 1200 in Frankrijk ontstaan. Ook Belgen kunnen goed kaatsen; in 1917 won een Belgisch partuur de PC.