30 Minuten literatuur: gesprek tussen Trinus Riemersma en Willem Abma

15 Januari 1995

Twee Friese schrijvers gaan met elkaar in gesprek over de stand van zaken in de Friese literatuur. Trinus Riemersma debuteerde in 1964 met 'Fabryk'. Hij kreeg daar de Gysbert Japicxpriis voor en was daarmee de jongste Gysbert-winnaar. Over zijn roman 'Minskrotten-rotminsken' was veel ophef. Zijn meesterwerk 'De reade bwarre' uit 1992 schreef hij in zijn eigen spelling. Willem Abma is één van de productiefste schrijvers, hij publiceerde voeger onder de naam Daniël Daan.