Alles voor Fryslân: terugblikken met Henk Kroes

09 December 2007

We blikken met Henk Kroes terug op de verschillende functies die hij heeft gedaan met archiefbeelden waarbij hij iets vertelt. Hij werd geboren in Terkaple en groeide op, bij en met het water. Hij deed de TU in Delft en kwam bij Provinciale Waterstaat aan het werk. Daarna was Kroes 25 jaar directeur van It Fryske Gea, in die tijd was het bouwen van It Wiid bij Earnewâld een 'hot item'. Uiteraard is Kroes bekend van de Elfstedentocht, maar hij was ook voorzitter van de grote Friezen-reünie Simmer 2000. En voor het goede doel heeft hij heel veel gefietst, zoals naar Ghana.