Amateurtoneel: Plezier en pretenties (deel 1)

03 April 1994

We kijken bij het amateurtoneel in Fryslân. Zo'n 130 gezelschappen zijn lid van het Boun Fryske Toanielselskippen (BFT), die in het Fries spelen. Vaak wordt eenzelfde stuk op meerdere plekken opgevoerd. We zijn bij Harkjemar, in Harkema. Regisseur en spelers vertellen waarom ze graag spelen. We kijken bij de repetities, achter de schermen en bij de opvoering. In De Lawei wordt ook gerepeteerd, met het stuk 'De fekke yn de fûke', naar Shakespeare, in regie van Thom van der Goot die erover vertelt. Ook spelers Elske Roorda en Johan Thijsen vertellen over hun rol.