Amateurtoneel: Plezier en pretenties (deel 2)

10 April 1994

We zijn bij het amateurtoneel in Fryslân. Bij het Boun Fryske Toanielselskippen zijn zo'n 130 verenigingen aangesloten. Vaak wordt een luchtig, humoristisch stuk gespeeld, maar de bond is ook bezig om de kwaliteit te verhogen en meer diepgang te krijgen. We horen regisseur Pyt van der Zee hierover, dramaturg Bouke Oldenhof, toneeladviseur en oprichter van de Jeugdtheaterschool Hilde Mulder en BFT-voorzitter Geeske Frieswyk. Gezelschap Tesselschade uit Hurdegaryp maakt vaak eigenzinnige producties. Het BFT heeft de 'kriich' in het leven geroepen, keurmeesters beoordelen de uitvoeringen en gezelschappen kunnen promoveren of degraderen.