Anders maar wel thuis

02 November 1997

In dit programma praten we met vier mensen die op jonge leeftijd, of later, uit een ander land naar Fryslân kwamen. Hoe kijken ze terug op die overgang, we zien ze aan het werk of bij de opleiding. Ze vertellen over het integreren in de Nederlandse samenleving en het vasthouden aan eigen gewoonten en tradities en hoe dat speelt bij de opvoeding. We praten met Fahri Mintes, oorspronkelijk uit Turkije, Mina Hamstra, oorspronkelijk uit Suriname, Naima Zoundri, oorspronkelijk uit Marokko en met Prakash Jaikaran, oorspronkelijk uit Suriname.