Asielzoekers

09 Januari 1994

We zijn bij een aantal vrijwilligers die helpen bij de opvang van asielzoekers. In Leeuwarden helpt Baukje Huizinga met het tolken van Joegoslavische vluchtelingen die worden opgevangen bij Burmania. Ze kent de taal omdat ze zelf in dat land gewoond heeft. Ze helpt bij contact met diverse instanties. In Drachten helpen Henk en Irmgard met de opvang van Somaliërs, onder andere met het leren fietsen. Lammy Jelsma helpt al jaren met de opvang in haar gemeente Skarsterlân. Zo vertelt een man uit Ethiopië zijn verhaal aan een klas met kinderen.