Das in de natuur

13 Februari 1994

In dit programma zien we dat de das wordt uitgezet in de Friese natuur in de Tjongervallei, ze leven in burchten en die kunnen wel eeuwenoud zijn. Om te voorkomen dat ze worden doodgereden, komen er ook dassentunnels. It Fryske Gea is bezig om het gebied bij de Wielen, onder Leeuwarden, om te werken tot één groot natuurgebied met oude biologische waarden. Niet elke boer is daar blij mee dat boerenland omzet wordt tot natuurland.