De arbeidersuniversiteit, de kweekschool

19 April 1998

De vestiging van de pabo in Drachten (van de NHL) moet sluiten, leerlingen moeten voortaan naar Leeuwarden. We praten met de leerlingen van nu, ze hebben bewust gekozen voor een kleine school. En we duiken de geschiedenis in, toen het de rijkskweekschool was, voorloper van de PA. Twee oud-onderwijzers vertellen over hun ervaringen en we leren over de geschiedenis van de kweekschool in Drachten en die van Heerenveen die al eerder moest sluiten. Bij reünies van beide opleidingen ontmoeten oud-leerlingen elkaar.