De Friese Socrates (deel 1)

16 September 2001

Frans Hemsterhuis (1721-1790) uit Franeker was een filosoof, en even groot als Erasmus en Spinoza. Kenners en onderzoekers vertellen over zijn leven, werk en betekenis. Zijn vader was hoogleraar Grieks aan de Franeker universiteit.