De gedroomde werkelijkheid, Jan Mankes

30 September 2001

Portret van schilder Jan Mankes (1889-1920). Volgens galeriehouder Thom Mercuur maakte Mankes tijdloze kunst. In 1909 kwam Mankes naar De Knipe. Zijn omgeving (zijn naasten, de natuur en dieren) legde hij vast op vele schilderijen. Hij schilderde 'de ziel' van dingen en mensen. Een nicht vertelt over zijn leven en kunstkenners en schilder Pieter Pander vertellen over zijn werk. In 1915 trouwde hij met Annie Zernike, de eerste vrouwelijke dominee in Nederland. Ze kregen een zoon, Beint (1918). In 1920 stierf Mankes aan tbc. Hij ligt in Eerbeek begraven.