'De Gleibakkers', over Fries aardewerk (deel 2)

19 Juni 2005

Documentaire over allerlei facetten van Fries aardewerk, zoals de geschiedenis, productie en verspreiding van dit Friese cultuurgoed. Aan het woord komen o.a. Pieter Tichelaar, voormalig directeur van de fabriek in Makkum. Dat is nu het oudste bedrijf van Nederland. Ze graven de klei zelf af bij Sopsum, onder Franeker. Bij Tichelaar werken ze ook samen met ontwerpers zoals Hella Jongerius. Ook in Harlingen waren eerder veel gleibakkers. Later kwamen Makkum en Bolsward erbij. In 1972 richtte Henk Oswald de Harlinger tegelfabriek op. Ze doen veel aan restauratiewerk en laten zien hoe dat gaat. Er is nog een soort met doorzichtig loodglazuur.