De grens verlegd

10 Oktober 1993

In dit programma kijken we terug op de rellen die er was voor de verhoging van de bestaande weg Holwerd en Zwarte Haan. Aanleiding was het deltaplan dat bedacht is na de watersnoodramp in 1953, daar zien we ook archiefbeelden van. Daar is 17 jaar over gediscussieerd, de belangen van natuur en landbouw botsten. Ook zien we archiefbeelden van de kwestie Zurich, toen in 1976 bij storm en hoog water gaten in de dijk geslagen waren en bewoners zich onveilig voelden.