De grenzen verleggen

26 November 1995

In dit programma zijn we bij vier families die om verschillende redenen verhuizen, soms naar een andere plek in Fryslân, soms naar een ander land. Geertje Bouman-Dijkstra heeft 18 jaar op Vlieland gewoond, maar verhuist nu naar de wal. Schipper Allard Syperda is bezig om zijn schip klaar te maken voor een wereldreis met zijn vrouw. En Albert Crestian heeft vier in Fryslân gewoond, maar staat op het punt terug te gaan naar Bonaire en de familie Poortinga heeft een boerenbedrijf gekocht in Duitsland en emigreert dus.