De kaart van Fryslân

07 November 2004

Op oude atlassen en kaarten, zoals de Schotanus-atlas van 1718, van Fryslân zijn vele paden, vaarten en bruggen te vinden. Wat is daar nog van te vinden in het landschap? Historicus en geograaf Meindert Schroor laat verschillende paden zien, zoals de holle weg bij Bakkeveen die in de 14de/15de eeuw deel uitmaakte van de route tussen Groningen en de Zuiderzee. De oude karrensporen zijn nog altijd te zien. Bij Keimpetille was vroeger een brug. Die werd in 1947 vervangen door een pont die er in 1965 weer uit de vaart ging. Geograaf Jacob van der Vaart laat ook oude paden zien, zoals het pad dwars door de landerijen bij Reahûs. Ook komt de trambaan tussen Joure en Lemmer ter sprake, de Moskoureed bij Donkerbroek, het binnenpad bij Fûns en de opvaart bij Easterlittens.