De laatste blauwe strijders

21 December 2003

In de 20ste eeuw waren veel mensen lid van de drankbestrijding, een van de oorzaken van armoede onder arbeiders. De ANDO (Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie) bestaat nog altijd en geeft o.a. voorlichting. We horen wat over de geschiedenis, het rood-blauwe Reduzum dat met dominee Boers een strijder tegen drank had. De Blauwe Tent is daar nog een voorbeeld van. We kijken bij Us Blau Hiem, een accommodatie en camping waar geen alcohol wordt geschonken. Daar waren op Hemelvaartsdag optochten waarin afdelingen met vaandels meeliepen. In de loop der jaren is het wel iets veranderd, maar nog altijd zijn er verenigingen die wijzen op de gevaren van alcohol, al is dat niet meer geheelonthouding.