De muziek van het landschap - over componist Pieter Bakker

20 April 2003

Pieter Bakker is componist en (de stilte van) het Friese landschap inspireert hem, zoals de Aldegeaster Brekken bij Sanfirden. Hij vertelt over zijn werk, we zien hem aan het werk en we horen zijn werk. Bij een repetitie van Capella Frisiae, Excelsior in Schraard en op het carillon van Dokkum. Bakker fotografeert het landschap ook en dat inspireerde kunstenaar Gerrit de Wilde tot een expositie.