De nieuwe Grand Tour, deel één

15 Oktober 2004

In het hoger onderwijs neemt de internationalisering toe. De CHN (christelijke hogeschool) in Leeuwarden heeft als enige opleiding nevenvestigingen in het buitenland. In twee programma's volgen we een aantal studenten tijdens hun verblijf in Zuid-Afrika. In deel één volgen we Tjitske Bouma, die de hogere hotelschool doet, pabostudente Inger van Til en SPH-studente Alijanna Beijert.