De otter komt terug

18 Februari 2001

In 1988 verdween de otter in Fryslân en met een intensief herstelplan wordt geprobeerd het dier terug te krijgen. Betrokken partijen zoals It Fryske Gea vertellen over wat er allemaal aan vooraf is gegaan, om het leefgebied voor de otter beter te maken In de Alde Feanen is land onder water gezet en er zijn passages aangelegd bij de weg. De otters krijgen een zender mee zodat ze gevolgd kunnen worden. In otterpark Aqualutra kijken we bij de otters.