De rijkdom van het Oudfries

11 Maart 2007

Tussen 1300 en 1500 werd al in het Fries geschreven. Verschillende handschriften zijn bewaard gebleven en geven interessante informatie over het Fryslân van toen. Het was de tijd van het Groot-Fryslân, langs de kust van Noord-Holland tot aan de Weser in Duitsland werd Fries gesproken. De zeven Friese zeelanden kwamen bijeen bij de Upstalboom bij Aurich in het Duitse Oost-Friesland. In een vertaling van Oebele Vries zijn de oude wetsteksten, want dat waren het meestal, nu toegankelijk voor iedereen in het boek 'Asega, is het dingtijd?' Hij vertelt over de taal en ook neerlandicus Frits van Oostrum komt aan het woord en dichteres Albertina Soepboer.