De strijd om het minimum: portret van een wao'er

23 Maart 1997

De Wâlden is vanouds een streek met veel armoede en een hoge werkloosheid. Nog altijd hebben mensen in de gemeente Achtkarspelen gemiddeld minder te besteden dan elders. Boadzer en Tjits Bruining vertellen hun verhaal, ze hebben het niet breed. Boadzer was voorheen stratenmaker, kreeg later werk als conciërge op een school, maar verloor zijn baan door bezuinigingen. Hij is deels arbeidsongeschikt verklaard en nu dreigt weer een korting. Een bezwaar is aangetekend. Ook mensen van instanties en de wethouder komen aan bod.