De vijfsprong in Leeuwarden

02 April 1995

Vele straten kwamen uit op de vijfsprong in Leeuwarden, zoals de P.J. Troelstraweg en de Spanjaardslaan. Het was in de oorlog een rijke buurt waar tandartsen woonden en Joodse ondernemers. Tandarts Ruurd Rodenburg filmde in de oorlog wat er op straat gebeurde, dat deed hij stiekem tussen de gordijnen door. Hij filmde mensenmassa's die lopend onderweg waren naar het vliegveld om daar te werken, Duitsers op straat en het ophalen van de Joodse familie De Jong. Niemand van hen overleefde de oorlog, zo blijkt uit onderzoek in het bevolkingsregister. Harm Witteveen en Dolf Schönfeld waren jonge jongens in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, ze vertellen over hun jeugd in die buurt en hoe zij die jaren beleefden. Ze vertellen ook over het moment dat de Canadezen in Leeuwarden kwamen. Pieter de Vries vertelt ook over zijn jeugd, zijn vader werd lid van de NSB en hij lid van de Jeugdstorm. Documentaire met veel archiefbeeld van de oorlog.