Fryslân in de laatste oorlog 3: De april/meistaking van 1943

22 April 1990

In een serie van vier delen kijken we terug op de Tweede Wereldoorlog. In deel drie staat de staking van 1943 centraal. Van de Duitsers moesten de mannen die onder de wapenen waren geweest, krijgsgevangen moeten worden genomen. Daar kwam veel protest tegen en veel mensen gingen in staking. Boeren leverden geen melk meer aan de fabriek. Burgemeester Johannes Brandsma van Leeuwarden vertelt over die tijd en dat doet ook de familie De Jong die bij Bartlehiem een boerderij had en Wiebe Leenstra, directeur van de zuivelfabriek. Ook horen we over de stakingen in Aldegea (W.) die daar wat later op gang kwamen. De gesprekken worden afgewisseld door archiefbeelden.