Duurzame energie

26 Maart 2006

Over niet al te lange tijd raken de fossiele brandstoffen op, dus wordt er gekeken naar alternatieven zoals wind- en zonne-energie. Overheden zullen dat moeten oppakken, Tweede Kamerlid Diederik Samsom komt aan het woord, net als gedeputeerde Bertus Mulder en wethouder Marga Waanders en milieudeskundige Bouwe de Boer. We kijken bij bedrijven die zoeken naar andere vormen om energie op te wekken, zoals bij Nij Bosma Zathe (uit kunstmest) en bij Wetsus (uit overgang van zout naar zoet water) en bij vrachtwagens die op koolzaadolie rijden. Ook hoogleraar duurzame technologie Wubbo Ockels komt aan het woord.